मोर मन झूमे मोर तन झूमे Lyrics

मोर मन झूमे मोर तन झूमे Lyrics |mor man jhume cg song lyrics

मोर मयारू ले चलना मोला संग म तै
डोला बैठाके अपन अंगना रे
हां अपन अंगना रे

तोला ले जाहू एक दिन
मै हा दुल्हन बनाके
पड़ही तोरे कदम मोरे दुवारी म
हां मोरे दुवारी म

अइसे लागे हे नशा चढ़गे
तन मन म आगी लगगे हे
तोर मया के चढ़गे बुखार
मोर मन झूमे मोर तन झूमे
तोर मया ला पागेंव मै मोर दिल झूमे
मोर मन झूमे मोर तन झूमे

सुन ना ए गा राजा तैं मोरे
ए जवानी ला छू लेना
अब तो नहीं सहावय ना
का होगे आज तोरे चलन ला
कइसे कइसे लागे तोर मन
मोला लागत हे डर

अइसे लागे रे नशा चढ़गे
तन मन म आगी लगगे हे
तोर मया के चढ़गे बुखार
मोर मन झूमे मोर तन झूमे

तोर चक्कर पड़के आज
मोर सर घुमे
मोर मन झूमे मोर तन झूमे
सुन ना ए गा राजा तै मोला
एक चुम्मा तै दे देना
अब तो नइ सहावय ना
हो जाही आज ना कोनो कांड रे
तोर चुम्मा के चक्कर म रे
नौ महीना के लफड़ा

अइसे लागे रे नशा चढ़गे
तन मन म आगी भड़के
तोर मया के चढ़गे बुखार
मोर मन झूमे मोर तन झूमे
तोर मया ला पागेंव मै मोर दिल झूमे
मोर मन झूमे मोर तन झूमे

मान जाना मोरे प्रियतमा
तैं मोरे दिल के जानी रे
तोर बिन अधूरा मैं
जानव तोर सब्बो दिलदारी
पूरा के पूरा तैं लाबारी रे
अब तो नइ हे भरोसा तोर

तोला ले जाहू डोली बैठाके
मोर अंगना म तोर पढ़ही कदम
तोला मया के चढ़गे बुखार
मोर मन झूमे मोर तन झूमे
तोर मया ला पागेंव मै मोर दिल झूमे

Leave a Comment